Kehittäjien Klubi avasi ovet Kalasataman peruskouluun

19.09.2016 13:47

Fiksun Kalasataman 15.9. järjestämässä Kehittäjien Klubin tapaamisessa keskusteltiin uuden peruskoulun lisäksi muun muassa Kalasataman kestävästä kehityksestä.

Kehittäjien Klubi avasi ovet Kalasataman peruskouluun

Juuri avatun Kalasataman peruskoulun tiloissa 15.9. järjestetty, Fiksun Kalasataman Kehittäjien Klubi keräsi kokoon muutama kymmentä osallistujaa, keskustelemaan alueen kehityksestä. Tilaisuuden alussa, osallistujilla oli mahdollisuus tutustua mediassakin laajaa huomiota saaneen koulun tiloihin.

Kalasataman peruskoulu onkin tilaratkaisuissaan edistyksellinen, viime vuosisadan pulpettiluokkiin verrattuna. Koulun oppilailla ja opettajilla on mahdollisuus käyttää muunnettavia tilaratkaisuja joustavasti ja esimerkiksi perinteisiä puutuolein ja pöydin täytettyjä opetustiloja koulusta ei löydy lainkaan. Sen sijaan, opetusta voidaan järjestää esimerkiksi yhteisöllisissä ”toritiloissa” tai säkkituolein varustelluissa pienhuoneissa.

Koulun toiminnasta ja filosofiasta Kehittäjien Klubissa olivat puhumassa Kalasataman peruskoulun rehtori Marjaana Manninen ja apulaisrehtori Jukka Ihalainen sekä Edit Bajsz koulurakennuksen suunnitelleesta Arkkitehtitoimisto JKMM:stä. Lisäksi Forum Viriumin Veera Mustonen esitteli Fiksun Kalasataman toimintaa tulevana syksynä ja Marjo Priha kertoi Korkeasaaren yhteistyöstä Kalasataman eri tahojen kanssa.

Illan puheenvuoroja seuranneissa työpajoissa vuorostaan pureuduttiin Kalasatamaan potentiaalisesti rakennettavan Living lab-tilan suunnitteluun, Ixonos Oy:n tarjoamiin asukaspalveluihin sekä alueen kestävään kehitykseen EU-rahoitteisen Climate-KIC -prosessin raameissa. 

Fiksun Kalasataman Kehittäjien Klubi kokoaa neljä kertaa vuodessa Kalasataman alueen yrittäjiä, kaupungin virkamiehiä ja asukastoimijoita yhteen keskustelemaan alueen tulevaisuudesta ja nykytilasta. Kehittäjien Klubissa tehtävä yhteistyö helpottaa esimerkiksi kaupungin ja yritysten edustajien vuoropuhelua ja luo alueen kestäviä linkkejä alueen toimijoiden välillä.

 

Teksti ja kuvat: Markus Isomeri